Funkcja mieszania kolorów ekstruderem Dual PRO

W tej części samouczka pokazane zostało wykorzystanie możliwości mieszania kolorów filamentów za pomocą ekstrudera DUAL PRO.

Przed rozpoczęciem naturalnie należy podłączyć ekstruder DUAL PRO, a następnie ustawić odpowiednią wysokość dyszy.

 


Pierwszym krokiem będzie wprowadzenie pożądanego filamentu do ekstrudera (zalecane PLA lub ABS). Należy także sprawdzić aktualność oprogramowania Voxelizer poprzez kliknięcie “check for updates” w menu ‘help”.

 

Zaczynamy!

Następnie koniecznym krokiem jest zaimportowanie modelu, który chcemy wydrukować do programu Voxelizer (na przykład Proud Wolf z Designfutures). W tym miejscu można zmienić rozmiar modelu, powielić lub zmienić jego orientację względem stołu - wszystko w rękach użytkownika.

Naciśnij przycisk "VOXELIZE". Pozostaje tylko czekać na ukończenie procesu voxelizacji.


Kolejnym krokiem jest wybranie z menu paska narzędzi "Toolbars" opcji "Materials" - powinno pojawić się okno zarządzania materiałami. 

Następnie należy kliknąć "Add" a następnie zmienić nazwę oraz parametry nowo wybranego ekstrudera, na przykład na te widoczne na zdjęciu poniżej.

 

Kilka słów wyjaśnienia dotyczących nowych ustawień materiału:

 1. Name - nazwa materiału
 2. Color - kolor, w jakim wyświetlany jest materiał
 3. Type - rodzaj mieszania materiału
 • Simple - bez mieszania, lewy ("extruder 1") lub prawy ("extruder 2") kolor
 • Complex - model wydrukowany przy użyciu tej opcji może zostać otrzymany jako zmieszanie kolorów w odpowiednio ustawionej proporcji (na zdjęciu pokazany jako zmieszany równomiernie)
 • Gradient - kolor modelu będzie mieszany stopniowo od spodu do wierzchu modelu. Użytkownik może wybrać miejsca początku oraz końca wytłaczania danego koloru. Na przykład, jeśli zastosujemy następujące ustawienia: początek koloru E1 na 100%, początek koloru E2 na 0%, koniec koloru E1 na 0% oraz koniec koloru E2 na 100%, otrzymamy model, w którym jego spód będzie posiadał 100% wypełnienia kolorem E1, a jego wierzch kolorem E2, oraz mix kolorów pomiędzy.  

Kolejnym krokiem jest przydzielenie materiału do modelu widocznego na stole. Aby to zrobić należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na modelu a następnie kliknąć “Set extruder” i wybrać jeden z materiałów z listy.

 

Teraz możliwa jest zmiana ustawień wydruku (wypełnienia, konturów, itp.), wygenerowanie gcode-u oraz przesłanie go do naszej drukarki. Nie pozostaje nam nic innego, jak rozpocząć drukowanie!

 

 Uwagi:

 1. Należy zwrócić uwagę na to, aby rodzaje filamentu, których używamy posiadały te same temperatury drukowania (PLA+PLA, ABS+ABS, PLA+PVA etc.).
 2. Nie każde filamenty mieszają się ze sobą idealnie. Czasem na powierzchni wydruku może być widoczny tzw. efekt pasty do zębów (występuje gdy widoczne jest zmieszanie stron kolorów).
 3. Drukowanie większą ilością kolorów niż 3 jest możliwe. Mogą one zostać dodane w dowolnych ilościach i proporcjach.
 4. Jeśli filament nie miesza się poprawnie, należy zmniejszyć prędkość drukowania. Pozwoli to zmieszać filamenty w odpowiednim dla nich czasie.
 5. Na podstawie sposobu zabarwienia filamentu należy ustawić parametr “head change artifact” (na przykład ciemne rodzaje filamentu wpływają znacząco na odcień drugiego filamentu stąd też ich parametr rozmiaru  artefaktu powinien być odpowiednio duży)
 6. Drukowanie przy użyciu metody typu “gradient” nie wymaga ustawiania parametru “head change artifact”. Wynika to z płynnego przejścia pomiędzy dwoma kolorami filamentu.
 7. Ten samouczek dotyczy mieszania jedynie dwóch filamentów na raz.
Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie

Komentarze

Zaloguj się, aby dodać komentarz.