Poziomowanie stołu drukarki ZMorph 2.0 SX

Jeśli wydruki nie przylegają równomiernie do stołu drukarki, konieczne jest aby dokonać poziomowania (kalibracji). Tą procedurę można wykonać na dwa sposoby - półautomatycznie lub w pełni manualnie. Ta część poradnika przedstawia powyższe metody kalibracji. Potrzebne do tej operacji będą następujące narzędzia:

 

  1. Śrubokręt krzyżakowy 
  2. Dla kalibracji automatycznej - sonda kalibracyjna (touch probe), wraz z kablem jeśli używana będzie głowica Single Extruder
  3. W przypadku kalibracji manualnej - kartka papieru

Kalibracja Automatyczna

W pierwszej kolejności należy włączyć maszynę a następnie przejść do Settings > Calibration menu. Po wybraniu tej sekwencji nastąpi homing osi z, oraz jej przemieszczenie w górę.

Teraz należy połączyć kablem (dołączony w zestawie) prawe gniazdo ramy drukarki wraz z wtyczką B wózka jezdnego osi X.

UWAGA: Jeśli aktualnie na drukarce jest zamontowana głowica typu DUAL HEAD lub DUAL PRO, kabel B z wózka X powinien zostać połączony z odpowiednią wtyczką wychodzącą z głowicy (B).

Kolejnym krokiem jest podłączenie sondy kalibracyjnej (touch probe). W przypadku zamontowanych wentylatorów należy je uprzednio zdemontować. Ważną kwestią jest dopilnowanie, aby metalowa część sondy kalibracyjnej dotykała szpicy dyszy ekstrudera. Kalibracja maszyny powinna rozpocząć się zaraz po podłączeniu sondy. Teraz wystarczy poczekać aż procedura zostanie wykonana, a na ekranie drukarki pojawi się komunikat zwrotny. Ostatnią rzeczą, którą należy wykonać jest przekręcenie śrub stołu oraz osi z, zgodnie ze wskazanym komunikatem wyświetlonym na ekranie LCD drukarki.

Następnie należy powtarzać procedurę do momentu, w którym komunikat na ekranie będzie pokazywał wartości mniejsze niż 30 stopni.

Po procedurze sonda kalibracyjna oraz kabel łączący powinny zostać odłączone (kabel łączący może pozostać podłączony w przypadku używania głowicy typu Single)

Kalibracja manualna

Tak jak w przypadku kalibracji automatycznej, w pierwszej kolejności należy włączyć maszynę a następnie przejść do Settings > Calibration menu. Po wybraniu tej sekwencji nastąpi homing osi z, oraz jej przemieszczenie w górę. Teraz należy wybrać ikonę “I dont have touch probe”.

Teraz następuje manualna część kalibracji. Zamontowaną głowicę należy przemieścić do jednego z pięciu miejsc na stole, które posłużą do poziomowania. Do wyboru mamy cztery narożniki oraz środek. W momencie gdy głowica znajdzie się na wybranym przez nas miejscu, pomiędzy dyszę a stół należy wsadzić kartkę papieru. W momencie, gdy szczelina jest właściwa, kartka powinna poruszać się z niewielkim oporem. W przypadku niewłaściwej szczeliny, poziom stołu należy ustawić poprzez kręcenie  śrubami w odpowiednim kierunku.

Powyższa procedura powinna zostać powtórzona kolejno dla każdego z pięciu miejsc na stole grzewczym do momentu, w którym tarcie stół/kartka/dysza będzie jednakowe.

UWAGA: Przed rozpoczęciem procedury kalibracji należy wyczyścić stół grzewczy ze wszelkich zabrudzeń, które mogłyby spowodować niedokładne poziomowanie stołu.

Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie

Komentarze

Zaloguj się, aby dodać komentarz.