Dino - Grawerowanie zdjęć laserem na drewnie

Poniższy samouczek przedstawia sposób generowania gcode'ów  z plików .jpg, .png lub .bmp niezbędnych do procesu grawerowania.

Wprowadzenie

Niezbędne będą:

  • Głowica laserowa
  • Drewniany materiał, który będzie używany w procesie (na przykład sklejka, buk, dąb, etc). W poniższym samouczku pliki tworzone dla buku o wymiarach 100x100x13mm
  • Dwustronna taśma mocująca
  • Oprogramowanie Voxelizer
  • Zdjęcie w jednym z formatów .jpg, .png or .bmp (przykładowe pliki załączone na dole samouczka)

W pierwszej kolejności należy otworzyć program Voxelizer i zmienić opcję workflow na "image etching". Dalej zaimportować wybrane zdjęcie do programu. Można wykonać to w prosty sposób poprzez kliknięcie sekwencji "file > import > image" lub przy użyciu "Drag&Drop". 

Teraz przyszła pora na dostosowanie ustawień zdjęcia w oknie "image transformation". Jego wielkość można zmienić dzięki suwakowi "image scale", orientowanie przy użyciu suwaka "image rotation z" oraz nasycenie kolorów RGB ("red, green, blue") przy użyciu trzech kolejnych suwaków. Ustawienie nasycenia powinno się różnić w zależności od zaimplementowanego obrazu i zależy bezpośrednio od wkładu trzech poszczególnych kolorów na zdjęciu. Należy także pamiętać, aby przy pomocy lewego przycisku myszy ustalić pozycję (samego) zdjęcia.

"Generate path" jest kolejnym oknem odpowiedzialnym za finalny wygląd procesu grawerowania. Ta opcja pozwala na wybranie algorytmu, który będzie użyty do wygenerowania ścieżek używanych przy grawerowaniu.

Wybrany algorytm ściśle zależy od rodzaju zdjęcia. W doborze algorytmu należy polegać na metodzie prób i błędów jednak w większości przypadków stosowaną uniwersalną metodą jest metoda nasilenia. Zostało to pokazane w samouczku poniżej.

Samouczek

Należy zmienić wielkość piksela ("pixel size") na 0.5 mm oraz ilość linii na piksel ("lines per pixel") na 7. Ta operacja pozwoli uzyskać jedną linię na około 0.07 mm, tym samym dobrą jakość grawerowania.

Ostatnim krokiem w generowaniu plików gcode jest ustawienie parametrów posuwu maszyny. Aby je ustawić należy przejść do okna "Laser tool”. Parametry powinny zostać ustawione w sposób przedstawiony poniżej:

  • Ustawienie bazy roboczej ("work base Z") Z - ustawiamy na 1 mm - w przypadku maszyny ustawionej w punkcie zerowym na powierzchni materiału.
  • Ustawienie prędkości posuwu - zakres od 3 do 10 mm/s - zależy od twardości grawerowanego materiału. Im twardszy materiał, tym wolniejsza prędkość posuwu.

Pozostałe ustawienia należy zostawić bez zmian.

W tym samouczku użytym materiałem jest drewno bukowe, dlatego prędkość posuwu została ustawiona na 7.5mm/s.

Mając ustawione wszystkie parametry, ostatnią rzeczą, która pozostała do zrobienia jest wygenerowanie pliku gcode. W tym celu klikamy "Generate".  W razie trudności, można skorzystać z gotowego pliku gcode załączonego na dole samouczka.

 

Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie

Komentarze

Zaloguj się, aby dodać komentarz.